Bezpieczeństwo

Najważniejszym aspektem naszej pracy jest troska o bezpieczeństwo. Wynika ona z wyjątkowej odpowiedzialności, jaka ciąży na zawodowych kierowcach autokarów.
Fundamentem bezpiecznego podróżowania są pewne i sprawdzone pojazdy dlatego
Szczegółowo sprawdzamy pod kątem technicznym każdy autokar przed każdym wyjazdem z bazy. Dzięki temu nasi kierowcy zawsze mają pewność, że prowadzą w pełni sprawny pojazd. Podnosi to naturalnie komfort ich pracy, ale przede wszystkim podnosi całkowity poziom bezpieczeństwa podróży
Regularnie wykonujemy skrupulatne, całościowe przeglądy naszej floty, a wszelkich napraw dokonujemy w autoryzowanych stacjach naprawczych.
Kolejnym filarem, na którym opieramy naszą politykę bezpieczeństwa podróży są sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Regularnie przechodzą badania zdrowotne, biorą udział w szkoleniach, a także posiadają wszelkie wymagane zezwolenia certyfikaty i licencje.